Pet phun keo

PET PHUN KEO

  •       »   Đặc điểm thiết kế dòng miệng phun dạng quạt đặc trưng bởi khả năng tạo ra dòng chảy lỏng tác động cao , với dòng góc phun là : 0° -°110° .
  •       »  Tia phun sương này được phân bố đều và kích thước nhỏ giọt đến trung bình. Khi cần nhiều vòi phun để tạo ra các tia phun chồng lên nhau, các mép phun thuôn nhọn đặc trưng giúp độ phủ phun được phân bố đồng đều.

Trả lời